Fiascon 2018

Hur illa kan det gå?

Välkomna till Club Cosmos lilla men gemytliga höstkongress 2018 – Fiascon – kongressen som sent kommer att glömmas och som innehåller allt man befarar att en kongress kan innehålla.

Som hedersgäst har vi Fia Karlsson – och har du mot all förmodan missat vem hon är (hur orimligt detta än låter) så blev hon intervjuad av Patrik Centerwall i Brev från Cosmos #4.


<?clisp
(defun 
	print-member (m) 
	(format "<tr><td>~a<td>~a~%" m)
)

(dolist (entry (lines-from (open "passwords.txt"))) (
		'print-member
	)
)